TURİSTİK KONAKLAMA TESİSLERİ HİZMET GRUBUNDA ÇEVRE ETKİLERİ KRİTERLERİ İÇİN GÖRÜŞ TALEBİ

    24 Aralık 2019

İşareti : 05/5000-3763
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile birlikte yürüttüğü “Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Sürdürülebilir Uygulanması ve Farkındalığın Artırılması Kapsamında Turistik Konaklama Tesisleri Hizmet Grubunda Çevre Etkileri Kriterlerinin Oluşturulması Projesi” kapsamında taslak çevre etkileri kriterlerinin oluşturulduğu; Çevre Etkileri Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin (g) bendi uyarınca ilgili kamu kurumu ve kuruluşları, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşların taslak kriterler hakkında görüşlerinin alınması gerektiği ifade edilmektedir.

“Turistik Konaklama Tesisleri Hizmet Grubunda Çevre Etkileri Kriterleri”, TOBB/TOBB Birimleri/Avrupa Birliği Dairesi/Genel Bilgilendirme bölümünde yer almakta olup taslak hakkında görüş ve önerilerin 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Görüş ve Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 30.12.2019 tarihi mesai saati sonuna kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: dim@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası