TUNUS YATIRIM MEVZUATI

    30 Mayıs 2017

İşareti : 05/5000-1531
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Tunus’ta 30 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan 71 sayılı yeni Yatırım Kanunu ve 3 uygulama Tebliği’nin 1 Nisan 2017 itibariyle yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Genel olarak yatırım serbestisi prensibine dayanan yeni mevzuatta; başta pazara giriş olmak üzere, ekonomik faaliyetlere ilişkin birçok izin kaldırılmış, idareye izin verme süresi getirilmiştir. Anılan yeni mevzuat ile birlikte, ihale şartnameleri, yabancı yatırımlar için borsaya giriş, arazi satın alma, ihracata yönelik faaliyette bulunma konularındaki izin prosedürleri ile genel itibariyle idari prosedürler yatırımcının lehine daha sade hale getirileceği belirtilmektedir.

Yargı alanında ise; yatırımcıya yargı yolu serbestisi getirilmiş olup, anlaşmazlıklarda mutabakat sağlanamaması halinde arbitraja gitme hakkı verilmiştir. Ayrıca yabancı yatırımcıya yurt dışına para transferi konusunda ek kolaylık getirilmiş, faaliyetlerinin ilk 3 yılında toplam istihdam kadrolarının %30’u oranında yabancı personel çalıştırma hakkı getirilmiştir. Ancak 4üncü yıldan itibaren “Tunuslaştırma (Tunusification)” yapılmasının öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yatırım destekleri için getirilen kriterler arasında; bölgesel gelişim, tarım ve balıkçılık, verimlilik, istihdamı geliştirme ve sürdürülebilir kalkınma gibi unsurlar sayılmaktadır. Bölgesel gelişim desteklerinde öncelikli alanlar ise 50 milyon Dinar ve üzeri tutarında, 3 yılda 500 istihdam yaratma kapasitesi olan projeler olduğu belirtilmektedir. Büyük yatırımlarda bölgesel kalkınma boyutuna bakılacağı ve 10 yıla kadar vergi muafiyeti, 30 milyon Dinar’a kadar vergi kolaylığı gibi destekler sağlanacağı da belirtilmektedir.

Tarım ve balıkçılık destekleri hakkında ise; 1 milyon Dinar’ı aşmayacak şekilde, orta ve büyük ölçekli projeler için %15, küçük ölçekli projeler için %30 arasında değişeceği vurgulanmaktadır. Ayrıca “A” kategorisindeki tarım, balıkçılık ve su ürünleri sektörlerinde yeni teknoloji ve verimlilik yaratan teçhizata yönelik %55’e, ortak yatırımlarda %60’a varan özel teşvikler sunulacağı belirtilmektedir.

Son olarak, verimlilik desteklerinin yeni teknoloji teçhizatı, Ar-Ge, nesnel olmayan yatırımlar, mesleki eğitim gibi harcamalara verileceği öngörülmüş olup istihdamın desteklenmesine yönelik olarak da bölgesel kalkınma amaçlı olarak devletçe verilen desteklere ek olarak da hükümetçe ilk defa ve sürekli olarak istihdam edilen Tunus vatandaşları için işverene ait sosyal güvenlik ödemelerinin karşılanacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası