TOBB TÜRKİYE 100 PROGRAMI

    24 Aralık 2018

İşareti : 05/5000-3267
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini artırmak ve bu şirketlerin ekonomik bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri “TOBB Türkiye 100 Programı”nın yürütüldüğü belirtilmektedir.

Yazıda, TOBB Türkiye 100 Programı 2018 yılında da devam edeceği ve şirketlerin 2015-2017 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirlerinin büyüme hızının dikkate alınacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda, başvuru kriterlerini sağlayan şirketler büyüme hızlarına göre sıralanacak, en hızlı büyüyen şirket birinciliği alacaktır.

Türk özel sektörünün dünyayla olan bağlantılarının kuvvetlendirilmesine imkan sağlayacak olan TOBB Türkiye 100 Programına katılım kriterleri ekte yer almakta olup, kriterlere uyan üyelerimizin müracaatlarını en geç 31 Ocak 2019 tarihine kadar turkiye100.tobb.org.tr sitesinden yapması gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

ek :EK 1 (2 sayfa)