TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE SEKTÖREL ELEKTRONİK SOHBETLER- KIRGIZİSTAN

2023-05-22

İşareti : 05/5000-1744

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları- Kırgızistan: İlaç ve Bilişim (Yazılım)" e-sohbet etkinliği 23 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.30-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Söz konusu toplantı programı ve katılım detaylarına https://dtybs.ticaret.gov.tr/e-sohbetler/takvim/detay/ticaret-musavirlerimizle-sektorel-elektronik-so-38/ adresinden ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Kırgızistan.pdf
ONLINE HİZMETLER