TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER- TANZANYA VE SENEGAL

2021-01-08

İşareti : 05/5000-118

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, 12 Ocak 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Tanzanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Odamız Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK Türkiye-Tanzanya İş Konseyi Başkanı, Dinçsa İlaç San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Aytaç Muhittin DİNÇER'in konuşmacı olarak katılacağı etkinliğin programına ve kayıt linkine https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler-tanzanya adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Yazıda ayrıca, 14 Ocak 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Senegal'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmekte olup söz konusu etkinliğin programı ve kayıt linki https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler-senegal adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası