TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER-MOĞOLİSTAN VE BANGLADEŞ

2021-04-19

İşareti : 05/5000-1835

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen, 20 Nisan 2021 tarihinde 14.00-15.30 saatleri arasında Moğolistan'da; 22 Nisan 2021 tarihinde 14.00-15.30 saatleri arasında Bangladeş'te görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu toplantıların programı ve kayıt bağlantıları https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler-mogolistan ve https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler-banglades adreslerinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası