TİCARET MÜŞAVİRLERİ İLE ELEKTRONİK SOHBETLER – PORTEKİZ, HIRVATİSTAN VE NORVEÇ

2021-05-03

İşareti : 05/5000-1986

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 4 Mayıs 2021 tarihinde 14:00-15:30 saatleri arasında Portekiz'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz, 6 Mayıs 2021 tarihinde 14:00-15:30 saatleri arasında ise Norveç'te görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ayrıca, 27 Nisan 2021 tarihinde düzenlenmesi öngörülen Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler – Hırvatistan Toplantısı'nın elektronik platformda yaşanan genel mahiyetteki teknik sorun nedeniyle 5 Mayıs 2021 tarihinde 14:00-15:30 saatleri arasında gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu toplantıların programı ve kayıt bağlantıları https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler-portekizhttps://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler-hirvatistan ve https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler-norvec adreslerinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası