TİCARET BAKANI SAYIN RUHSAR PEKCAN’IN AVUSTURYA ZİYARETİ ÇERÇEVESİNDE GÖRÜŞ TALEBİ

    13 Aralık 2018

İşareti : 05/5000-3194
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN’ın Avusturya Ekonomi ve Dijitalleşme Sayın Margarete SCHRAMBÖCK’ün daveti üzerine çeşitli temaslar ve müzakerelerde bulunmak üzere 14 Ocak 2019 tarihinde Avusturya’ya bir ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Avusturya ile ülkemiz arasında gündeme getirilmesinde fayda görülen konular, sorunlar ve işbirliği önerilerine dair olabilecek görüşlerinizin TOBB’a iletilmek üzere 17 Aralık 2018 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası