TEVMOT PROJESİ KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİ ELEKTRİK MOTORLARI DEĞİŞİMİ DESTEĞİ PROGRAMI DESTEK PROGRAMI

    8 Ocak 2020

İşareti : 05/5000-67
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) Projesi , Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) finansal desteği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen bir projedir.

Odamızın paydaş olarak katılım sağladığı proje ile KOBİ’lerde kullanılan elektrik motorlarında “piyasa dönüşümü” yoluyla sanayide enerji verimliliği alanında ilave yatırımların teşvik edilmesi amaçlanmakta olup proje hakkında detaylı bilgiye http://www.tevmot.org/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Proje çerçevesinde, KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde “Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği Programı” geliştirilmiş ve KOBİ’lerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlanan İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamına alınmıştır.

Bu doğrultuda, %60 destek oranı (Yerli Malı Belgesi olması durumunda ilave %15 eklenmek suretiyle) ve 80.000 TL üst destek limitiyle uygulanacak “Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişim Desteği” ile ilgili mevzuat ve başvuru formları https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası