Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesinde Şimdi Hedef Mobilite Ekosistemi

   2021-05-28

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı “Mobilite Çağrısı” video konferans yöntemiyle Ankaralı sanayicilere tanıtıldı.

Toplantıya, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Program Yönetimi Dairesi Başkanı Hakan Erten ve çok sayıda ASO üyesi sanayici katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, otomotiv sektörünün,  gelişen teknolojileri, mobilite ekosistemi kurmak için kullanmaya başlandığı belirterek, “Bu perspektiften değerlendirildiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda Mobilite Çağrısının ne derece anlamlı ve önemli olduğu daha net anlaşılacaktır” dedi.


On Birinci Kalkınma Planı’nın beş ana hedefinden birinin rekabetçi üretim ve verimlilik olduğunu hatırlatan Özdebir, “On Birinci Kalkınma Planı’nın imalat sanayii odaklı bir yaklaşım içeren üretim ve verimlilik odaklı, Türkiye’nin uluslararası rekabet edebilirliğinin artırılması ve yüksek katma değer oluşturarak sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve kalkınmanın sağlanması için kritik bir perspektif sunuyor. On Birinci Kalkınma Planı doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan Yüksek Teknoloji ve İnovasyon", "Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi", "Girişimcilik", "Beşeri Sermaye" ve "Altyapı" bileşenlerinden oluşan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi önemli bir yaklaşımdır” dedi.


Özdebir, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ne uygun olarak, Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan ürünlerin üretimini arttırmaya yönelik Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı yürütüldüğünü hatırlattı.
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaşmasına yönelik özel bir program olduğunu dile getiren Özdebir, “Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesini hedeflemektedir” değerlendirmesini yaptı.


Tarihin her safhasında dönüşümün başlangıcı olarak nitelendirilebilecek gelişmelerin ortaya çıktığına dikkat çeken Özdebir, yakın dönemdeki dijitalleşme ile dönüşümün yönünü ve çehresini daha da değiştirdiği aktardı. Günlük yaşantıda ve iş yapma şekillerindeki söz konusu dönüşümün merkezinde yer alan sektörlerin başında mobilitenin geldiğini belirten Özdebir, “Her geçen dönemde gelişen teknolojilerle endüstrinin en önemli kazanımlarından ve yenilikçi alanlarından bir tanesi olan otomotiv sektörü, gelişen teknolojileri mobilite ekosistemi kurmak için kullanmaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda Mobilite Çağrısı’nın çok anlamlı ve önemli olduğunun daha net anlaşılacağını söyleyen Özdebir, “Birbirinden farklı destek ve hibe modellerinin tek pencere yaklaşımı ile ortak bir amaca hizmet edecek şekilde kurgulanması Programın en fonksiyonel kısmı olarak karşımıza çıkmaktadır” diye konuştu.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, ise Mobilite Çağrısı’na ilişkin yaptığı konuşmasında, “Çağrımız kapsamında 152 ürünü ve 5 temel başlık altındaki 40 yenilikçi teknoloji alanını desteklemeyi hedefliyoruz. Her biri cari açık, ithalat bağımlılığı gibi unsurlar açısından kritik önemde olan bu öncelikli ürün listesine yapılacak yatırımlarla birlikte inşallah ülkemizin 2023 sanayi ve teknoloji hedeflerine de katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Program Yönetimi Dairesi Başkanı Hakan Erten ise Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na ve Mobilite Çağrısı’nın tanıtımına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.