TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

    23 Haziran 2020

İşareti : 05/5000-2887
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının uygulama esaslarında yapılan değişiklik sonucu hazırlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 19 Haziran 2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200619-7.htm adresinden erişim sağlanabilmekte olup değişiklik ile Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin üretimini artırmaya yönelik destekleri içeren Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesinde, temel ürünlerin yanı sıra başka ürünlerin de üretilmesi sağlanmıştır.

Tebliğde yapılan değişiklik çerçevesinde başvuru kapsamında faaliyete geçecek tesiste birden çok ürünün üretilmesinin de önü açılmıştır. Ancak tebliğe göre temel ürün olarak üretilmesi planlanan ürünün, çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde bulunması zorunlu tutulmuştur. Buna göre, diğer ürünler, temel ürün ile bağlantılı olması, aynı makine parkurunda üretilebilir olması şartlarıyla, Ar-Ge desteklerinden yararlanabilecektir.

Uygulama tebliğinde yapılan değişiklik ile ayrıca, projenin Ar-Ge kısmı için başvuru sahibi şirketin, projenin Ar-Ge sürecinin bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisi şirketle ortaklı Ar-Ge projesi sunabilmesi de sağlanmıştır. Öte yandan, Ar-Ge sürecinin tamamı başvuru sahibi firma dışındaki bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisi tarafından gerçekleştirilecekse, başvurunun Ar-Ge kısmı, Ar-Ge yüklenicisi firmalar tarafından ortaklı Ar-Ge projesi olarak hazırlanabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası