TEKNOKENT SAVUNMA SANAYİİ 7. PROJE PAZARI VE İŞ BİRLİĞİ ZİRVESİ

    19 Kasım 2019

İşareti : 05/5000-3328
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

ODTÜ Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi’nden (TSSK) alınan bir yazıda, Türk silahlı kuvvetleri kritik ihtiyaçlarının milli/yerli olarak yerli savunma sanayi şirketlerince, üniversiteler ile Ar-Ge odaklı işbirlikleri çerçevesinde geliştirilmesi ve uluslararası pazarlarda teknoloji ihracatı yapılması vizyonuyla yola çıkan Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi TSSK tarafından geleneksel olarak her yıl yapılan TSSK Proje Pazarı’nın yedincisinin “TSSK 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi” başlığı ile 5 Şubat 2020 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda, anılan etkinlik kapsamında “İşbirliği ve Nitelikli İşgücü”nün ana temalar olarak belirlendiği, alt yüklenici firmaların yetenekleri /ürünleri ile ana yüklenici firmaların beklentilerinin ortaya konmasının; sektördeki işbirliği ve nitelikli işgücü boyutlarının, kurumlar, ana yüklenici ilişkileri bağlamında ele alınmasının ve bu yolla yerli/yabancı pazarda sektör oyuncuları arasında tedarik ve proje işbirlikleri zemininin oluşturulmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

TSSK 7. Proje Pazarı ve İşbirliği Zirvesi kapsamında; tensip buyururlarsa Sn. Milli Savunma Bakanı ve Sn. SSB Başkanı ile Sn. MSB Yetkilileri, Odamız temsilcileri, KOSGEB Temsilcileri, SASAD Yönetimi, diğer kümelerin temsilcileri, Ankara’daki Teknokentlerin temsilcileri, TSSK Firmalarının Temsilcileri, Ana Yüklenici Firma Temsilcileri, proje ekipleri ve kamu ile özel sektörden üst düzey yöneticileri ve ODTÜ Akademisyenleri/Araştırmacıları ile ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş. temsilcilerinden oluşan yaklaşık 1600 kişilik bir katılım beklenmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası