TEKNIK MEVZUAT VE STANDARTLAR İHTISAS KOMISYONU GÖRÜŞ TALEBI

2023-09-18

İşareti: 0013/5000-2801

İrtibat: ceyda.polat@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Odamız Teknik Mevzuat ve Standartlar İhtisas Komisyonu'nu Avrupa Birliği'ne uyum sürecini de dikkate alarak, üyelerimizin faaliyetleri esnasında yerine getirmesi gereken teknik mevzuat ve standartlar (Türk Standartları, ISO Standartları ve CEN-CENELEC Standartlarının geliştirilmesi vb.) ve bunun için ilgili kurumlar tarafından oluşturulan komisyon ve komitelere katılım olmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu bahisle, Teknik Mevzuat ve Standartlar sorunlar ve çözüm önerileriniz ile olabilecek diğer görüş ve değerlendirmelerinizin bağlantıda yer alan forma işlenerek 30 Eylül 2023 mesai bitimine kadar Odamıza ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

ONLINE HİZMETLER