TEHLİKELİ MADDE DENETİMİ

    18 Mayıs 2019

İşareti : 04/5000-1399
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atfen; 24.04.2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümleri hatırlatılmaktadır.

Ayrıca; anılan yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre trafik siciline tescilli “Taşıt Durum Tespit Belgesi” almış ancak ADR/Taşıt Uygunluk belgesi bulunmayan 2014 ve öncesi model yılına sahip araçlara 31.12.2019 tarihine kadar ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) ADR /Taşıt Uygunluk Belgesinin alınması gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu Yönetmelikten kaynaklanan idari yaptırımlara muhatap olmamaları açısından tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunan Odamız üyelerinin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası