TEBLİĞ TASLAĞI HK

2023-05-22

İşareti : 04/5000-1751
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;


Ticaret Bakanlığı tarafından iletilen ve ekte bir örneği sunulan yazıda; Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri çerçevesinde Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülen denetimler kapsamında, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 12 ve 13 üncü maddeleri, söz konusu mevzuata uyulmaması durumunda alınacak önlem ve uygulanacak müeyyideleri düzenlemekte olduğu bildirilmektedir. 


Söz konusu önlem ve müeyyideler ile denetim kapsamında yapılan diğer bazı usulsüzlüklerle ilgili uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasların düzenlemesine yönelik olarak "Bazı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Kapsamında Alınacak Önlemlere ve Uygulanacak Müeyyidelere Dair Tebliğ Taslağı" hazırlandığı belirtilmektedir. 


Bu kapsamda bahse konu taslak hakkında görüş ve önerilerinizin görüş bildirme formuna işlenerek 25 Mayıs 2023 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız. 


Saygılarımızla


Ankara Sanayi Odası


 


Ek Listesi:
Taslak Hk..pdf
ONLINE HİZMETLER