TASLAK ULUSAL YETERLİLİK

    13 Aralık 2018

İşareti : 08/5000-3178
İrtibat : ik@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden alınan bir yazıya atfen; Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamnda;

· Armürlü Dokuma Kumaş Analiz Elemanı (Seviye 3)

· Jakarlı Dokuma Kumaş desen Hazırlama Elemanı (Seviye 3)

· Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü (Seviye 4)

· Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü (Seviye 4)

mesleklerinde taslak ulusal yeterliliklerin hazırlandığı bildirilmektedir. Söz konusu taslaklara http://www.voctestbursa.org/index.php?mod-Ulusal_Yeterlilik_Gorus_Bildirim_Formu adresinden ulaşılabilmekte olup, taslaklara ilişkin görüş talep edilmektedir.

Bu çerçevede, konuya ilişkin görüş bildirmek isteyen üyelerimizin, yukarıdaki internet sitesinde yer alan ilgili “Görüş ve Değerlendirme Formu”nu doldurulmak sureti ile en geç 20 Aralık 2018 tarihine kadar Odamız İnsan Kaynakları Müdürlüğüne ( ik@aso.org.tr ) göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası