TASLAK ULUSAL YETERLİLİK

    27 Aralık 2018

İşareti : 08/5000-3281
İrtibat : ik@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan alınan bir yazıya atfen; Mesleki yeterlilik Kurumu (MYK) çalışma grubu tarafından Enerji sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında Florlü Soğutkan Teknik Personeli (seviye 5) mesleğinde taslak ulusal yeterlilik (UY) hazırlandığı bildirilmektedir. Söz konusu taslağa https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/goerue-suerecinde-olan-taslak-yeterlilikler adresinden ulaşılabilmekte olup konuya ilişkin görüş talep edilmektedir.

Bu çerçevede; bahse konu taslak yeterliliğe ilişkin görüşleri olan üyelerimizin güncelleme çalışmalarına kullanılmak üzere görüşlerini en geç 6 ocak 2019 tarihine kadar Odamız İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne (ik@aso.org.tr) göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası