TASLAK ULUSAL MESLEK STANDARTLARI

    17 Aralık 2018

İşareti : 08/5000-3219
İrtibat : ik@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda , Türk Eczacılar Birliği’nden alınan bir yazıya atfen; Türk Eczacıları Birliği tarafından Mesleki yeterlilik Kurumu ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında;

-Eczane Teknik Hizmetleri Elemanı (seviye 5)

-Eczane Destek Hizmetleri Elemanı (seviye 3)

Mesleklerinde taslak ulusal meslek standartlarının hazırlandığı bildirilmektedir. Söz konusu taslaklara http://ftpteb.tebeczane.net/teb/Eczane_Teknik_Hizmetleri_Elemanı(Seviye5).pdf ve http://ftpteb.tebeczane.net/teb/Eczane_Destek_Hizmetleri_Elemanı(Seviye3).pdf adreslerinden ulaşılabilmekte olup, güncelleme çalışmalarına ilişkin görüş talep edilmektedir.

Bu çerçevede; bahse konu taslak standartlarına ilişkin görüşleri olan üyelerimizin http://ftpteb.tebeczane.net/teb/GorusveDegerlendirmeFormu_UMS.doc adresinde yer alan ilgili “Görüş ve Değerlendirme formu” ‘nu doldurmak sureti ile, en geç 20 Aralık 2018 tarihine kadar Odamız İnsan Kaynakları Müdürlüğüne (ik@aso.org.tr) görüşlerini göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası