TARIM VE GIDA HIZLANDIRICI PROGRAMI İHTİYAÇ ARAŞTIRMASI

    7 Ocak 2020

İşareti : 05/5000-55
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Ankara Kalkınma Ajansı’ndan gelen bir yazıda, Tarımda Girişimcilik ve Teknoloji Platformu’nun (www.tagtech.org.tr) kurulduğu, platform kapsamında yer alan programlardan birinin de Tarım ve Gıda Hızlandırıcı Programı (TAG-Hızlandırıcı) olarak kurgulandığı ifade edilmektedir. TAG- Hızlandırıcı Programı’nın amacının; tarım, tarım alet ve makineleri, gıda ve ilaç sanayii sektörlerine yönelik teknoloji üretme/ticarileştirme ekosistemini geliştirmek, güncel/akıllı teknolojik çözümler ile bu sektörlerin verimliliğini ve katma değerini artırmak olduğu belirtilmektedir.

Yazıda, TAG- Hızlandırıcı Programı kapsamında; tarım, tarım alet ve makineleri, ilaç ve gıda sanayiine yönelik ihtiyaçların belirlenmesinin ve bu ihtiyaçların programda yer alan teknoloji entegrasyonu ve yayım bileşenleri aracılığıyla eğitim, mentörlük, danışmanlık, test- validasyon ve demostrasyon çalışmaları ile desteklenmesinin hedeflendiği bildirilmektedir.

Bu doğrultuda, anılan sektörlerde Ankara’da yer alan üretici işletmelerin; program kapsamındaki ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve böylece programın etkili ve sonuç odaklı bir biçimde yürütülmesi amacıyla http://www.tagtech.org.tr/tr/haber/tag-hizlandirici-programi-için-ihtiyac-analiz-anketleri-yayinda linkinden ulaşılabilecek “TAG Hızlandırıcı Programı İhtiyaç Araştırması” ilanındaki “İhtiyaç Analiz Anketi”nin 12 Ocak 2020 tarihine kadar doldurması beklenmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası