TARIM RÖMORKLARI İMALATI/ İTHALATI

2021-04-21
İşareti : 03/5000-1853
İrtibat : teknik@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan bir yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, tarım römorku imalatı/ ithalatı alanında faaliyet gösteren üyelerin yıl içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca gerçekleştirilmesi planlanan piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetleri kapsamında yükümlülüklerini içeren bilgilendirme yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası

Ek Listesi:
Tarım Römorkları İmalatı_İthalatı_656300.pdf