TAM KAPANMA TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GÖREV BELGESİ DÜZENLENMESİ

2021-04-29

İşareti : 05/5000-1980

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele süreci çerçevesinde, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak tam kapanma döneminde temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan alınan "Görev Belgesi Düzenlenmesi" konulu 29.04.2021 tarihli ve 7705 sayılı Genelge ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, anılan Genelgede belirtilen hususlar uyarınca,

  • Odamız tarafından gönderilen, firma yetkilileri ve çalışanları için muafiyet kapsamında olduğunu belirtir SMS, 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olacaktır.
  • 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi başvurusunda bulunması gerekmektedir. 
  • Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla ekte örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
(7705) Görev Belgesi Düzenlenmesi.pdf
GÖREV BELGESİ.pdf