T.C. TİCARET BAKANIMIZ SAYIN RUHSAR PEKCAN’IN RESMİ ZİYARETİ VESİLESİYLE LİTVANYA / ESTONYA / LETONYA İŞ FORUMLARI

    6 Ocak 2020

İşareti : 05/5000-33
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın 28 – 30 Ocak 2020 tarihleri arasında Litvanya, Estonya ve Letonya’ya resmi ziyaretleri kapsamında iş dünyası heyeti ziyareti ve anılan ülkelerde İş Forumları gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

27 Ocak 2020 Pazartesi günü İstanbul’dan çıkışlı program kapsamında; 28 Ocak 2020 Salı günü Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta, 29 Ocak 2020 Çarşamba günü Estonya’nın başkenti Tallinn’de ve 30 Ocak Perşembe günü Letonya’nın başkenti Riga’da anılan ülkelerin Ekonomi Bakanlarının onurlandırmalarıyla Litvanya-Türkiye İş Forumu, Estonya-Türkiye İş Forumu ve Letonya-Türkiye İş Forumu düzenlenecektir. Söz konusu forumlara ilgili ülkelerin Bakanlarının yanı sıra önde gelen iş dünyası kuruluşları ve temsilcileri katılım sağlayacaktır. Tüm İş Forumlarında katılımcı firmalar ile anılan ülkelerdeki firmalar arasında ikili firma görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

Türkiye’nin söz konusu ülkeler ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni fırsatlar yaratılması açısından önem arz eden İş Forumlarına katılım sağlamak isteyen üyelerimizin, 22 Ocak 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Detaylı bilgi için irtibat kişisi:

Sn. Aycan Damalı, İş Konseyi Koordinatörü (adamali@deik.org.tr; 0212 339 50 74)

Katılım formu:

https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1130/14174

Litvanya: 2018 yılı itibariyle 19.000 dolarını aşan kişi başına düşen milli gelire sahiptir. Türkiye ile ikili ticaret hacmi 700 milyon doları seviyesinde olup ikili ticarette öne çıkan ürünler tekstil, otomotiv tedarik zinrici, hayvan ve hayvani ürünler, gıda, işlenmiş metaller, makine ve teçhizat, kimyasallardır. Litvanya, İskandinav ve Baltık ülkeleri arasında bir köprü görevi görmekte olması sebebiyle ulaştırma altyapısını Trans – Avrupa şebekesine ekleyerek, ülkeyi bir lojistik merkez haline dönüştürmeyi hedeflemektedir. Litvanya’nın dış ticaretinde önde gelen ülkeler Rusya, İskandinav ülkeleri, Polonya ve ABD’dir.

Litvanya, biyoteknoloji, bilgi iletişim teknolojileri, fintech, makine ve makine ekipmanları, ağır vasıtalar, otomotiv ve yan sanayi, lojistik, metal işleme, ağaç işleme, mobilya ve kağıt sanayi, tekstil ve hazır giyim, müteahhitlik ve gayrimenkul, gıda ve tarım (yaş meyve ve sebze), tekstil ve hazır giyim, ormancılık ve orman ürünleri, yenilenebilir enerji ve turizm sektörlerinde ticaret ve yatırım imkânları sunmaktadır.

Orta-Doğu Avrupa (CEE) Bölgesinde sanayi ve üniversite işbirliği açısından 2017-18 döneminde ilk sırada bulunan Litvanya, 2006-2013 döneminde ar-ge altyapısı ve bilim vadilerine 411 milyon Avro yatırım yapmış olup, gelecek dönemde 600 milyon Avro’yu aşan yatırımlara devam edecektir. Özellikle kalifiye iş gücü ve sanayi-üniversite işbirliğiyle yoğun inovasyon gerektiren sektörlerde Litvanya önemli bir potansiyel sunmaktadır.

Estonya: Türkiye ile 300 milyon doların üzerinde ikili ticaret hacmi bulunmaktadır. 21.000 doları aşan kişi başına düşen milli gelir seviyesi ile BALTIK ülkeleri arasında en yüksek seviyeye sahip olarak ‘Baltık Kaplanı’ unvanı alan Estonya, kamu ve özel sektör hizmetlerini çevrimiçi uygulamalarıyla yürüten dünyadaki ilk ülke olmuştur. E-Estonia adıyla elektronik kimlik sistemi aracılığıyla genel seçimler dâhil olmak üzere birçok konuda çevrimiçi çözümler ile hizmet sağlanmaktadır. Estonya, E-Residency programı ile dünya üzerindeki herkese konuma bağlı olmadan çevrimiçi iş kurma hakkını güvenli ve erişilebilir şekilde sağladıkları dijital kimlikle Estonya’nın şeffaf ve dijital iş ortamından ve bir AB ülkesi içerisinde iş yapmanın sunduğu avantajlardan faydalanma imkânı sunmaktadırlar.

Girişimcilik ve dijitalleşme açısından Avrupa’nın en rekabetçi ve gelişmiş ekonomisi olan Estonya, Avrupa’da hane başına en çok girişimci firmaya sahip 3. ülkesidir ve önde gelen başarılı girişimler arasında 1 milyar dolar değerlemeyi aşan 4 adet ‘tek boynuzlu at’ girişimi çıkarmıştır. Dünyanın dijitalleşme alanında öncü ülkesi konumunda bulunan Estonya 128 ülkeye bilgi iletişim teknolojileri hizmeti sağlamaktadır. Üniversite, teknoparklar ve sanayi işbirliğiyle Ar-Ge ve inovasyon alanlarında yeşil teknolojiler, oyun sanayi, hükümet destekleriyle geliştirilen girişimcilik ekosistemiyle girişimlerin küresel uyumu gibi konularda küresel rekabet edebilirliği son derece yüksektir. Siber güvenlik alanında NATO’nun ar-ge çalışmaları Estonya’da yürütülmektedir. 2017 yılında enerjisinin %30’unu yenilenebilir enerjiden üreten Estonya, 2030 yılında bu oranı %50’ye çıkarmayı hedeflemektedir. Akıllı şebekeler ve yenilenebilir enerji alanlarında da yatırım imkânları gelişmektedir.

Estonya’da yüksek kalifiye iş gücü ve teknoloji alt yapısıyla girişimcilik, bilgi iletişim teknolojileri, siber güvenlik, Blockchain, e-ticaret işbirlikleri ve yazılım sektörlerinin yanı sıra, otomotiv yazılımları ve dijitalleşme, lojistik hizmetleri, ağaç ve orman ürünleri, endüstriyel makineler ve elektronik, demir-çelik, gıda, tekstil ve inşaat sektörleri alanlarında önemli fırsatlar bulunmaktadır.

Letonya: İkili ticaret hacmimiz 262 milyon dolar seviyesindedir. 2018 yılı itibariyle %4.6 büyüme kaydeden Letonya, 15.000 Avro’yu aşan kişi başına düşen milli gelir ve 6 milyonluk BALTIK ülkeleri ve İskandinav ülkelerine erişimi ile önemli bir yatırım noktası konumundadır.

Letonya ile özellikle bankacılık ve finans hizmetleri, ulaştırma ve lojistik, tarım ve gıda(gıda işleme, yaş meyve ve sebze), ormancılık, orman ürünleri ve ağaç işleme, otomobil ve tedarik sanayi, ilaç sektörü ve yaşam bilimleri, bilgi iletişim teknolojisi, metal endüstrisi, inşaat, tekstil, tarım ve kuyumculuk ve sağlık hizmetleri ve turizmi alanlarında işbirliği potansiyeli yüksektir. Letonya hükümeti tarafından geleneksel sektörlerin yanı sıra bilgi iletişim teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki yatırımlar teşvik edilmektedir.

Letonya 2004 yılında AB üyesi olduktan sonra doğrudan yabancı yatırım çekmek konusunda artış sağlayarak 2018 yılında toplamda 15 milyar doları aşmıştır. Rusya, İsveç ve Lüksemburg Letonya’ya doğrudan yatırımlar konusunda önde gelen ülkeler konumundadır. Finans ve bankacılık hizmetleri, perakende, motorlu hafif kara taşıtları ve tedarik zinciri, gayrimenkul, lojistik ve depolama hizmetleri önde gelen yatırım sektörleridir.

Anılan ülkelere seyahat edenlerin geçerli Schengen vizelerinin geçerlilik süresi devam eden pasaportta olması gerekmektedir. Toplantıya katılım ücreti ve ziyaret programına ilişkin detaylar kesinleşmesini takiben iletilecektir. Katılımcıların konaklama ve uçuş düzenlemelerini kendileri tarafından gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Ek : Taslak Program (1 sayfa)