SUUDİ ARABİSTAN/BARKOD SİSTEMİ

    15 Ocak 2020

İşareti : 05/5000-130
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan ve bir firmanın 01.01.2020 tarihi itibariyle Suudi Arabistan Gümrüklerinin ülkelerine yapılacak ithalatlarda barkod uygulamasına geçeceğine dair bilgi talebi üzerine, TOBB tarafından Ticaret Bakanlığı’na iletilen yazılara istinaden, bu hususta Bakanlıkça verilen bilgiyi içeren resmi yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek : Resmi yazı (2 sayfa)