SURİYE İLE TİCARETTE VERİLECEK GÜMRÜK HİZMETLERİ

    24 Mayıs 2019

İşareti : 04/5000-1518
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı tarafından Suriye’de güvenlik altına alınan bölgeler ile ülkemiz arasında gerçekleştirilecek ticarette verilecek hizmetlerin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 2019/16 sayılı Genelge ekte yer almaktadır.


Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek : GENELGE (4 sayfa)