SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ İLE REKABET AVANTAJI SAĞLAMAK KONULU SEMİNER

    26 Şubat 2019

İşareti : 05/5000-543
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Odamız ve reSimple Sürdürülebilirlik ve KSS Danışmanlığı işbirliğinde, Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonunda 1 Mart 2019 tarihinde 10:00-12:30 saatleri arasında “Sürdürülebilirlik Stratejisi ile Rekabet Avantajı Sağlamak” konulu bir seminer düzenlenecektir.

Söz konusu seminerde aşağıda sıralanan konularda katılımcılara bilgi sunulacak ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacaktır.

• Ticarette küresel dönüşüm: Sürdürülebilirlik
• Sürdürülebilir yenilikçi sanayileşme anlayışı
• Döngüsel ekonomiye geçiş
• BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)
• Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
• Sürdürülebilirlik Raporlaması ve AB Direktifi (2014/95/EU)
• OECD ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri
• Etik Çalışma Kuralları
• Sürdürülebilirliğin şirketlere sağladığı faydalar
✓ Rekabet üstünlüğü
✓ Marka değeri, güven ve itibar artışı
✓ Maliyet tasarrufu
✓ Kredi ve ödeneklere kolay erişim imkânı
✓ Etkin risk yönetimi
✓ Yabancı yatırımcılar için cazibe
✓ Artan ihracat olanakları
✓ Kalifiye iş gücüne erişim
✓ Yeni iş fırsatları ve inovasyon olanakları
✓ Paydaş katılımı ile genişleyen perspektif
• İhracatın artırılmasında sürdürülebilirlik stratejileri
• Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunda atılan somut adımlar,
teşvikler ve diğer imkanlar
• Dünyadan ve farklı sektörlerden başarı hikayeleri

Bu kapsamda anılan seminere katılım sağlamak isteyen üyelerimizin 26 Şubat 2019 tarihine kadar katılımlarını Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta:dim@aso.org.tr) bildirmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası