SİBER GÜVENLİK ANALİSTİ MESLEK STANDARDI GÖRÜŞ TALEBİ

    24 Mayıs 2019

İşareti : 08/5000-1517
İrtibat : ik@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ‘ndan alınan bir yazıda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), BTK’ya, sektöre ve Ülkemize katkı sağlamak adına alanında öncü ve güvenilir bir eğitim merkezi olduğunu ifade ettikleri BTK Akademi’nin kurulduğunu, online (çevrimiçi) ve sınıf eğitim içerikleri geliştirildiğini, sektörle işbirliği halinde eğitim, seminer, konferans çalışmaları sürdürüldüğünü bildirmektedirler.

Yazıda devamla, bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerle ortaya çıkan güvenlik problemlerinin günümüz önemli bir konusu olması ve bu alanda yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç sebebiyle, BTK Akademi tarafından Siber Güvenlik Uzmanlığı Yetiştirme Programı hazırlandığı ve bu alanda ulusal meslek standardı geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatıldığını ifade etmektedirler. Müteakiben, BTK ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokol” imzalandığı, “Siber Güvenlik Analisti (Seviye 5) Meslek Standardı Taslak Metni” hazırlandığı ve MYK ile paylaşıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, BTK tarafından hazırlanan “Siber Güvenlik Analisti ( Seviye 5) Meslek Standardı” taslak çalışmasına ilişkin görüş talep edilmektedir. Konuya ilişkin görüşleri olan üyelerimizin Ek-1 de bulunan Siber Güvenlik Analisti ( Seviye 5) Meslek Standardı Görüş ve Değerlendirme Formu’ nu doldurularak 12 Haziran 2019 tarihine kadar Odamız İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne (ik@aso.org.tr) göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası


Ek : Ek-1 (2 sayfa)