SIAL MIDDLE EAST FUARI

2021-04-28

İşareti : 05/5000-1962

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda; gıda ve içecek ürünleri ve gıda ekipmanları sektöründeki tüm firmalarımızın katılım sağlayabileceği SIAL Middle East 2021 Fuarı'nın 7-9 Eylül 2021 tarihleri arasında Abu Dabi Emirliği'nde düzenleneceği bildirilmiştir. Yazıda devamla, anılan Fuar'ın m² katılım bedelinin 5985 TL olduğu, ilgili bedele tüm ana hizmetlerin dahil olduğu ve bu bedelin %47'sinin destek kapsamında olduğu ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için İstanbul Ticaret Odası ( Sn. Sibel TAYANÇ/ Sn. Çağrı OLUÇ, Tel: 0212 455 61 11 ) ile iletişime geçilmesi mümkün olup, fuara ilişkin duyuru ve katılım sözleşmesi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 


Ek Listesi:
SİAL MIDDLE EAST FUARI_657043-sayfalar-2-3.pdf