SGK 2020/12 KORONAVİRÜS (COVID-19) GENELGESİ

    9 Mayıs 2020

İşareti : 05/5000-1892
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

COVID-19 (yeni tip Koronavirüs) salgınının olumsuz etkilerinin giderilmesi ve üretimde devamlılığın sağlanması amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına katkı sağlamak ve üyelerimiz tarafından üretim, iç ve dış ticaret, tedarik süreçlerinde yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak üzere, Odamız tarafından girişimlerde bulunulmaktadır.

Anılan girişimlerden biri de, Odamızın tüm Meslek Komiteleri tarafından alınan ortak karar uyarınca, ekonomimizin işleyişinin devam etmesi, üretim sürecinin sekteye uğramaması ve tedarik zincirinin kırılmaması için firmaların çalışmalarına devam etmesi gerektiği noktasından hareketle, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiş olan Koronavirüs salgınının iş kazası olarak değerlendirilmemesi yönünde olmuştur.

Bu itibarla, firma çalışanlarında Koronavirüs tespit edilmesi durumunun 5510 sayılı Kanunun 15 nci maddesinde belirtilen hastalık durumunda iş göremezlik hali olarak nitelendirilmesi ve iş kazası veya meslek hastalığı kapsamına alınmaması hususunda ekte yer alan resmi yazımız doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla yazılı ve sözlü olarak irtibata geçilmiştir.

Bunun sonucunda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce, sağlık hizmeti sunucularına Koronavirüs salgınına maruz kalarak başvuran sigortalılar hakkında 07.05.2020 tarihli ve 2020/12 sayılı bir Genelge yayınlanmış ve COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alınarak salgına maruz kalan ve sağlık hizmeti sunucusuna başvuran sigortalı kişiler hakkında “iş kazası” veya “meslek hastalığı” provizyonu değil, “hastalık” kapsamında provizyona alınması gerekeceği bildirilmiştir.

Bahse konu Genelge ile Genelgenin kapsamı hakkında hazırlanan bilgi notu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :
1- ASO Resmi Yazısı (2 sayfa)
2- SGK Genelgesi (1 sayfa)
3- SGK Genelgesi Bigi Notu (1 sayfa)