SERTİFİKALI KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ

    11 Ocak 2019

İşareti : 08/5000-65
İrtibat : ik@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nden alınan bir yazıda: Kamu İhale Kurumu (KİK) işbirliği ile Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) tarafından 24-27 Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul’da Kamu İhale Kurumu onaylı Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı’nın düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Kamu İhale Mevzuatının sürekli güncellendiği, bu çerçevede Kamu ihalelerinde görevli personelin bu eğitimi almaları ve sertifikalandırılmalarının büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir. Eğitimi tamamlayan ve yapılacak sınavda başarılı olan kişilere Kamu İhale Kurumu (KİK) Onaylı Sertifika, eğitime katılıp sınava giremeyenlere ise Katılım Belgesi verileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Kamu İhale Kurumu uzmanları tarafından verilecek olan ve e-ihale sürecinin de dâhil olduğu söz konusu eğitime ilişkin bilgiler ekte yer almakta olup, katılmak isteyen üyelerimizin ATASEM’e (Tel: 0 442 231 53 73) başvurmaları hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.
Ankara Sanayi Odası

Ek :detalı bilgi (1 sayfa)