SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KAR DAĞITIMI SINIRLANDIRMASI HAKKINDA BİLGİ NOTU

    18 Mayıs 2020

İşareti : 05/5000-2153
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türk Ticaret Kanununa eklenen ve sermaye şirketlerinin kar dağıtımlarına geçici bir süre için uygulanmak üzere sınırlama getiren Geçici 13 üncü maddeye ilişkin olarak “Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 17 Mayıs 2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmî Gazete yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ çerçevesinde sermaye şirketlerinin kar dağıtımlarına yönelik sınırlamanın nasıl yapılacağına yönelik olarak hazırlanan bilgi notu ile Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :
1- Kar Payı Dağıtımına İlişkin Bilgi Notu (3 sayfa)
2- Tebliğ (2 sayfa)