Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması Hk.

    7 Kasım 2019

İşareti : 04/5000-3214
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Sanayi Daire Başkanlıklarından alınan bir yazıda; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya almanın, üretimin tüketimi karşılamadığı ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, AB ya da Türk firmalarınca 01.07.2020 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listede yer alan söz konusu ürünlere ilişkin itirazların Bakanlığa en geç 22.11.2019 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Başvurulara ilişkin formlara http://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabildiği, ayrıca başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası alınmış olması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası