SAĞLIK BAKANLIĞI İŞYERİ ZİYARETLERİ HAKKINDA

2022-06-21

İşareti : 08/5000-2583

İrtibat : ik@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz,

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden Odamıza iletilen bir yazıda, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığından alınan bir yazıya atfen; Sağlık Bakanlığının 2019-2023 Stratejik Planında; "İş sağlığı hizmetlerini iyileştirerek çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek" stratejisi için iş sağlığı profesyonelleri, işverenler ve ilgili diğer paydaşlarla birlikte eğitim ve farkındalık çalışmaları faaliyetlerinin gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, Çalışan Sağlığı Daire Başkanlığının çalışan sağlığı kapsamında işyeri ziyaretlerini temel hedef olarak belirlediği ve çalışan sağlığı birimlerinin görev tanımlarına uygun olarak Sağlık Bakanlığı hedeflerini gerçekleştirmek üzere işyeri ziyaretlerinin yapılması zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Ankara ilinde işverenleri ve çalışanları çalışan sağlığı ve iş güvenliği konularında bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak amacıyla ekte yer alan "İşyeri Ziyaretlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar" dahilinde işyeri ziyaretlerinin gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı İşyeri Ziyaretleri Eki.docx
ONLINE HİZMETLER