REKABETÇİLİK DANIŞMA MERKEZİ

Günümüz küresel ekonomisinde ASO üyesi firmalarımız bir taraftan daha rekabetçi ve etkin hale gelirken, aynı zamanda rekabeti kısıtlayan ya da haksız rekabet oluşturan eylemlerden korunmaları gerekmektedir. Bu amaçla kurulan Rekabetçilik Danışma Merkezi (RDM) üyelerimize, nasıl daha rekabetçi hale gelecekleri, piyasadaki rekabeti kısıtlayan unsurlardan nasıl korunabilecekleri ya da rekabetçiliklerinin önünde karşılaştıkları engelleri nasıl aşacakları konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

ASO üyesi firmalarımızın karşı karşıya kaldıkları sorunlar analiz edilerek doğru kanallara yönlendirilmesi, RDM tarafından sağlanmaktadır.

 Merkezimiz vasıtası ile danışmanlık hizmeti alabileceğiniz konular aşağıda yer almaktadır:

Amacı piyasalarda rekabeti tesis etmek olan Rekabet Hukuku pratikte, piyasada hakim durumda bulunan firmaların yıkıcı ve sömürücü faaliyetleri karşısında diğer firmalara koruma sağlayabilmektedir. Hakim durumdaki firmalar tarafından pazar dışına itilmeye çalışılan ya da maliyetleri artırılan üreticilerin Rekabet Kurumu’na başvuru yapması gerekmektedir.
Aynı zamanda rekabeti kısıtlayan işbirliği anlaşmalarının 4054 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi ve gerektiği durumlarda Rekabet Kurumu’na bildirim yapılması gerekmektedir. İlgili Kanun kapsamında pazar paylaşımı ya da fiyat tespiti anlaşmaları yasaklanmıştır. Firmaların sözleşmelerinde yer alan ve rekabet koşullarını etkileyen hükümlerinin, yukarıda yer verilen prensipler çerçevesinde ve 4054 Sayılı Kanunun amir hükümleri ışığında incelenmesi gerekebilmektedir.
Ülkemize ithalati gerçekleştirilen ürünlerin fiyatlarının dampingli olması, iç piyasadaki üreticilere önemli ölçüde zarar verebilmektedir. Yabancı firmalar Türkiye pazarına, kendi iç piyasalarına yaptıkları satıştan daha düşük bir fiyata satış gerçekleştiriyorsa ve bu uygulama yerli üreticimize zarar veriyorsa, söz konusu damping iddiasının Ekonomi Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir.
Bir şirketin reklam, ilan veya sair yollarla ticari rakiplerini kötülemesi, rakipleri hakkında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak haksız rekabete neden olması durumları, ilgili mevzuattaki hükümlerin yerine getirilmesi koşulu ile, dava konusu olabilmektedir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından sağlanan kümelenme, san-tez, teknogirişim sermaye ve yatırım destekleri gibi farklı destek kalemlerinden hangisinin firmanız açısından uygun olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.
Ekonomi Bakanlığımız tarafından sağlanan ihracat desteklerinden faydalanmaya yönelik çıkarılacak yol haritası, bu desteklerden nasıl yararlanacağınız ve yapılması gerekenleri kapsayacaktır.
Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi ve Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararlar ışığında hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve yurtdışı faaliyetleri olan firmalarımızın ilgili desteklerden yararlanması için gerekli şartların karşılanıp karşılanmadığı analiz edilecektir.
Yapılacak olan yatırımın Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında yer alıp almadığı, hangi destek kalemlerinden yararlabileceği ve koşulları, yatırımın türüne bağlı olarak belirlenecektir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan tasarım ve ar-ge merkezi destekleri ile TÜBİTAK desteklerine ilişkin firmalarımıza bilgi temin edilecektir.
Firmalarımız tarafından uygulamaya konulması düşünülen projeler bazında uygun kamusal destek modelleri tespit edilecektir.

Alanında uzman danışmanlarımız kanalı ile sunulan bu hizmetten yararlanmak için tek yapılması gereken; iletişim bilgilerinin, aşağıda yer alan form kanalı ile elektronik olarak Merkezimize iletmektir. 1 gün içerisinde uzmanlarımız size dönüş yapacaklardır.