Projeni Yap KOBİGEL ile Desteği Kap

    17 Nisan 2016

                                      Projeni Yap KOBİGEL ile Desteği Kap

KOBİGEL’e başvuru için son tarih 6 Mayıs

Projeni Yap KOBİGEL ile Desteği Kap

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından hazırlanan KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİ-GEL) Ankara Sanayi Odası üyelerine tanıtıldı. Orta ve yüksek teknolojili üretim yapan  işletmelere 300 bin lirası hibe olmak üzere 800 bin liraya kadar destek verilebilecek.

Ankara Sanayi Odasının ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Karakoç ve çok sayıda sanayici katıldı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir toplantıda yaptığı konuşmada KOSGEB’in sanayimize çok büyük desteklerinin olduğunu belirtti. Özdebir; ‘‘En büyük firmadan en küçük firmaya kadar bütün işletmelerimiz mutlaka KOSGEB’den yararlanmıştır. Hükümetin eylem planıyla beraber KOSGEB’in işleyiş tarzında da değişikliklere gidildi. Bunun ilk örneğini KOBİGEL ile göreceğiz.

KOBİGEL projesi ülke genelinde yıllık 150 milyonluk bir destek verecek. Ankara’da ise imalat sanayinin orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerimize 300 bin lirası hibe olmak üzere 800 bin lira destek verilecek. Bu kapsamda KOSGEB desteklerinden üyelerimizin ve işini kurmak isteyen bütün girişimcilerin faydalanmaları umut ediyorum ” diye konuştu.

Son başvuru 6 Mayıs

KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Karakoç ise KOSGEB olarak destek programlarını yenilediklerini, destek oranlarını ve destek limitlerini artırdıklarını söyledi. Karakoç, ‘‘Hükümetimizin bize çok ciddi bir kaynak artırımı oldu. Destek bütçesi olarak değerlendirdiğimiz zaman geçmiş yıllardaki desteklerin 3 katına varan bir artışla toplamda yaklaşık 1 milyar TL’ye yakın bir destek bütçesi ayrıldı. Bu anlamda Başta sanayicilerimiz olmak üzere KOBİ’lere karşı KOSGEB’in üzerindeki yük ve sorumluluk artmıştır. Artık mazeret üretme zamanı değil, iş yapma KOBİ’lere destek verme zamanıdır’’.

KOBİGEL ile birlikte çağrı esaslı bir destek dönemini başlattıklarını belirten Karakoç; ‘‘Bu destek çağrısında imalat sanayinde faaliyette bulunan işletmelerimiz için orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında faaliyet bulunan işletmelerimize destek çağrısına çıktık. Başvurular 1 Nisan ile 6 Mayıs 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak’’ diye konuştu. 

Açılış konuşmalarından sonra KOSGEB KOBİ Uzmanı Murat Şükrü Soykan KOBİ Gelişim Destek Programı hakkında detaylı bilgiler verdi.

Soykan; Gelişim Destek Programı kapsamında ilan edilen proje teklif çağrılarına yönelik proje hazırlayan KOBİ’lerin kurul tarafından yapılan değerlendirmede destekleme kararı verilmesi durumunda destek alma hakkını kazanacağını belirtti. Proje teklif çağrıları için ülke genelinde İmalat Sanayinin bütün sektörleri proje başvurusunda bulunabileceklerini dele getiren Soykan,  bu bağlamda 3. 4. 5. ve 6. Bölgelerde İmalat Sanayinin sadece orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeylerindeki sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler proje başvurusunda bulunabilecekleri söyledi.

KOBİGEL,  Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

 

1 2 3
4    
 

Haberle İlgili Tüm Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız…