Projeler

Ulusal ve Uluslararası Hibe Programları


Ulusal Hibe Programları

Ur-Ge Projeleri
Nükleer Sanayi Kümelenmesi Projesi (NÜKSAK)
ALO KADIN Girişimciler Danışma Hattı Projesi
Kayıtdışı İstihdamın Azaltılması Projesi
Hayat Boyu Öğrenme-II Programı: Avrupa Birliği ile Uyumlu Hayat Boyu Öğrenme Uygulamaları
Tekstil UR-GE Projesi “Ankara’nın İhracatında Hazır Giyimin Atağı”
Plastik UR-GE Projesi “Ankara Plastik Sanayicileri İhracatı Artıracak”
Bilişim Sektörü: Ankara Pazarından Dünya Pazarlarına HİSER Projesi


Uluslararası Hibe Programları

COSME Programı – Avrupa İşletmeler Ağı Projesi
Erasmus+ KA2 Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar Programı: KOBİ’lerin Sınırötesi Hareketlerinin Hızlandırılması Projesi
Erasmus+ KA3: İşbaşı Eğitim Sisteminde Yer Alan KOBİ’lerin Desteklenmesi
Geleceğe Dönük Eğitim-Doğru Beceriler İçin Doğru İş Projesi (Future-Ready de Right Skills To Right Job)
İspanyol ve Türk Odalar Arasında Deneyim Değişimi Yoluyla KOBİ’lerin Büyümesinin Güçlendirilmesi-KOBİ Gözlem Aracı Projesi (Fostering SMEs’ Growth By Transfer of Expertise Between Spanish And Turkish Chambers: SMEs’ Observatory)
Dijital Mesleki Eğitim Projesi (Digital Training in Vocational Education and Training – Digi-VET)

ONLINE HİZMETLER