Projeler

Ulusal ve Uluslararası Hibe Programları


Ulusal Hibe Programları

Ur-Ge Projeleri
Nükleer Sanayi Kümelenmesi Projesi (NÜKSAK)
ALO KADIN Girişimciler Danışma Hattı Projesi
Kayıtdışı İstihdamın Azaltılması Projesi
Hayat Boyu Öğrenme-II Programı: Avrupa Birliği ile Uyumlu Hayat Boyu Öğrenme Uygulamaları


Uluslararası Hibe Programları

COSME Programı – Avrupa İşletmeler Ağı Projesi
Erasmus+ KA2 Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar Programı: KOBİ’lerin Sınırötesi Hareketlerinin Hızlandırılması Projesi
Erasmus+ KA3: İşbaşı Eğitim Sisteminde Yer Alan KOBİ’lerin Desteklenmesi