PODGORİTSA KERMES ORGANİZASYONU

    21 Kasım 2018

İşareti : 05/5000-2905
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

T.C. Podgoritsa Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıda, Karadağ ile ülkemiz arasında her geçen gün artan olumlu siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler çerçevesinde Karadağ’daki hayır işlerinde kullanılmak üzere Karadağ’da bulunan diplomatik misyonların ve STK’ların katılımıyla başkent Podgoritsa’da 1 Aralık 2018 tarihinde “Kermes Organizasyonu”nun düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu uluslararası Kermes Organizasyonu’nda , ülkemizin imajına yakışır şekilde temsil edilmesini teminen, Büyükelçilik standında sergilenerek satışı yapılacak Türkiye menşeli ürünlere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Uygun görüldüğü takdirde, anılan malzemelerin Büyükelçiliğe ulaştırılmak üzere kapalı kutularda mümkünse doğrudan aşağı adresi yer alan Büyükelçiliğin kayıtlı adresine gönderilmesi talep edilmektedir.

Doğrudan gönderimin mümkün olmadığı durumlarda ise, “Podgoritsa Büyükelçiliği Kermes Malzemesi” yazısıyla en geç 22 Kasım 2018 Perşembe gününe kadar T.C. Dışişleri Bakanlığı Kargo Şubesine gönderilmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Malzemelerin Gönderileceği Adres:

Turkish Embassy

Radosava Burica bb, 81000, Podgorica/Montenegro

İletişim:

Mehmet Emin Öztürk

meozturk@mfa.gov.tr