PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ

    18 Mayıs 2019

İşareti : 04/5000-1408
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından TOBB’a gönderilen “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ve görüş formunun www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php adresinde yayınlandığı iletilmektedir.

Söz konusu taslakla ilgili görüş, değerlendirme ve önerilerinizin .DOCX veya .DOC formatında ekli görüş değerlendirme formu kullanılarak TOBB’a iletilmek üzere 20.05.2019 tarihine kadar Odamıza (E-posta: ticaret@aso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası