PERU İHALE DUYURUSU HK.

2023-06-02

İşareti : 05/5000-1873

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan, Ticaret Bakanlığı'nın Lima Ticaret Müşavirliği'nden iletilen yazıya atfen, Peru Savunma Bakanlığınca bir duyuru yapıldığı, duyuruda; Peru Ordusu tarafından 30 tane zırhlı araç alımına ilişkin devletten devlete modeliyle bir ihale yapılacağı belirtilerek, ihaleye katılacak yabancı firmaların kayıt işlemlerinin diplomatik temsilcilikler aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerektiği, ihaleye katılmak isteyen üyelerimizin 11 Haziran 2023 tarihine kadar katılım taleplerini iletmeleri, 30 Haziran 2023 tarihine kadar da teknik dokümanlarını İspanyolca olarak sunmaları gerektiği belirtilmektedir. İhaleye ilişkin duyuru metni ve teknik dokümanlar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
Peru İhale Duyurusu Hk..pdf
ONLINE HİZMETLER