Özdebir: Türkiye Sanayi Sektörü İle Büyümeye Devam Ediyor

   2022-05-31

2022 Yılı ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7,3’lük büyüme rakamını değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, “Yüksek maliyet ve likiditeye ulaşmanın zorlaştığı bir dönemde sanayi sektörü ekonomimizin yüzakı olmuş ve büyümeye önemli bir katkı sağlamıştır” dedi.

Özdebir’in açıklaması şöyle:
“Sanayi sektörü ve sektörün ihracata katkısıyla Türkiye ekonomisi 2022 yılı birinci çeyreğinde  % 7,3’lik büyümeye ulaştı. 2021 ilk çeyreğinde olduğu gibi 2022 ilk çeyreğinde de dış talep ve hane halkı tüketimine dayalı bir büyüme performansı ön plana çıktı. Yılın ilk çeyreğinde tüm ana sektörler GSYH büyümesine olumlu yönde katkı sağlarken,  sadece inşaat sektöründe daralma gerçekleşti. 

Son üççeyrektir devletin nihai tüketim harcamalarındaki azalma eğilimi önemli bir gelişmedir. Ülkemiz büyük altyapı yatırımlarının birçoğunu gerçekleştirmiş olup, bundan sonraki süreçte cari açığa yol açan ürünler başta olmak üzere kaynaklarımıza üretime kanalize edecek bir seferberlik başlatmalıyız. 
Pandemi sonrasında büyümeni itici gücü olan sanayi üretimi, yılın ilk çeyreğinde de %7,4 artışla büyümenin önemli bir lokomotifi olmuştur. Yüksek maliyet ve likiditeye ulaşmanın zorlaştığı bir döneme rağmen sanayi sektörü ekonomimizin yüz akı olmuş ve büyümeye önemli katkı sağlamaya devam etmiştir.

Sermaye malı üretiminin dört çeyrek sonra pozitife dönmesi,  diğer sektörlerdeki ivme kaybı karşısında yatırımların bunu telafi ettiğini göstermektedir. Bu durum, gelecek dönemde üretimin devamlılığı ve ekonominin istihdam yaratma kapasitesi açısından olumlu bir gelişmedir.

Diğer yandan, mevsimsellikten arındırılmış büyümenin önceki çeyreğe göre %1,2 artması, büyümede ivme kaybını ortaya koymaktadır.  Rusya-Ukrayna savaşı ile dış talebin büyümeye katkısının gelecek çeyreklerde azalacağını da dikkate almamız gerekmektedir.

Ayrıca, büyümenin topluma yansıması da oldukça önemlidir. Burada büyümenin kalitesi ön plana çıkmaktadır.  Çalışanların İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde %35,5 iken, bu çeyrekte %31,5 seviyesine gerilemesi, gelir adaleti açısından dikkat edilmesi gereken oldukça önemli bir husus olarak görülmelidir. 

Sonuç olarak, küresel ekonomide belirsizlikler her geçen gün artmakta ve bu belirsizlikler öngörülen toparlanmayı kırılgan hale getirmektedir. Ulusal ekonomimizin güçlendirilmesi, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme, ulusal sanayi üretiminin, özellikle de katma değeri yüksek üretim yapan imalat sanayisinin güçlendirilmesiyle mümkün olacaktır.”
 

ONLINE HİZMETLER