Özdebir: Nitelikli İnsan Gücüne İhtiyacımız Var

   2021-10-28

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-II) kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlügü tarafından yürütülen "Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi" açılış toplantısı Ankara Vilayetler Evi'nde gerçekleştirildi.

Projenin açılışına ASO Başkanı Nurettin Özdebir,  MEB Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo de Quintana ve ÇSGB AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan katılarak birer konuşma yaptılar.

Projenin açılış toplantısında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye’nin mevcut sıkıntılarının giderilmesi için cari açık ve verimlilik sorunun çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Cari açığın kapanması için daha fazla katma değerli üretime ihtiyaç olduğunun altını çizen Özdebir, “Paranız ne kadar çok olsa ve dünyanın en iyi makinesini de alsanız, o makineyi çalıştıracak eleman olmadan üretim yapamazsınız. Gençlerimizi daha fazla meslek alanlarımıza yönlendirip üretim gücümüze katkı vermelerini sağlayabilmeliyiz. İnsanlar nedense üretimde çalışmak istemiyorlar. Bu sorunu aşmamız lazım. Türkiye olarak bizim bu tür sıkıntılardan kurtulabilmemiz için cari açık derdini bitirmemiz lazım. Cari açık derdinin de bitebilmesi için Türkiye’nin çok daha fazla üretim yapması çok daha kaliteli ve kapasiteli ürünler üretmesi lazım. Bunu üretecek nitelikli insan gücüne de ihtiyacımız var. Onun için bu alanda yapılan çalışmaları her zaman destekliyorum” diye konuştu.

Özdebir ayrıca iş dünyası olarak mesleki eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışmaktan memnun olduğunu ifade etti.

MEB Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ise meslek liselerinin COVID-19 devrinde maske ve dezenfektan üretimiyle Türkiye'nin önemli muhtaçlığını giderdiğini söyledi.

Türkiye genelindeki meslek liselerinde 50 Ar-Ge merkezi bulunduğu bilgisini veren Şensoy, burada son 10 yılda ortalama 3'e yakın paten, marka tasarım, tescil dokümanı alınırken, geçen yıl bu sayının 60 kattan fazla artarak 188'e yükseldiği bilgisini verdi. Şensoy, Türkiye'de mesleksel teknik eğitimin kıymetli bir yola girdiğini aktardı.

Toplam 22 milyon euro fiyatındaki proje, 22 vilayette pilot olarak uygulanacak. Proje ile 25 alanda 3 bin öğretmen, işbaşı eğitimleri alacak. İş başı öğrenme ve uzaktan öğrenme metotlarıyla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin özel alan yeterliliklerin geliştirilmesi için 15 sektörel mükemmeliyet merkezi kurulacak.

Bu kapsamda 15 merkezden 14'ü 25 mesleki alan, biri ise mesleki yabancı dil, mesleki eğitime yönelik matematik ve fen bilimleri konusunda faaliyet verecek. Merkez çalışanları yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitimlerden geçirilecek. Sektörel mükemmeliyet merkezleri, mesleki ve teknik eğitim ile sektör arasındaki bağı kurarak öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimini sağlayarak sektörde yaşanan gelişmelere öğretmenlerin uyumunu artıracak mekanizmaları hayata geçirecek.


ONLINE HİZMETLER