Özdebir: Mesleki Yeterlilik Konusunda Sivil Toplum Örgütleri Görev Almalı

   2021-10-27

Elektromekanik Sanayicileri Derneği (EMSAD) ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) işbirliği ile hayata geçirilen "Elektromekanik Endüstrisi için Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi” açılışı ve bilgilendirme toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, EMSAD Elektromekanik Sanayiciler Derneği Başkanı Zafer Arabul, MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi Genel Müdürü Selim Erden, bürokratlar ve sanayiciler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO METES deneyimleri ve iş dünyası açısından mesleki yeterlilik ve belgelendirme merkezlerinin önemi hakkında bilgi verdi.

Özdebir’in konuşması şöyle:

“Avrupa Birliği yeterlilikler çerçevesinde VOC-Test merkezlerini kurarken mümkün olduğu kadar çok alanı kapsayabilmek için üç farklı Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi kurduk.   Ankara Sanayi Odası, ASO 1. OSB ve 2. OSB diye ayrı ayrı müracaat ettik ve meslekleri belirlerken geniş kapsamlı bir anket yaptık.   Ben bu işi gerçekten çok önemsiyorum ve EMSAD’a çok teşekkür ediyorum. Aslında bu VOC Test merkezlerini ticari kuruluşlardan ziyade sizin gibi bizim gibi sivil toplum örgütlerinin kurması lazım. Çünkü öncelikle bu merkezler bize hizmet edecekler. Diploma iş görmüyor. Bugün ne bildiğiniz değil  bildiklerinizle ne yapabildiğiniz önemli.  Bu sınavlar insanların hem bilgisini hem de o bilgiyi nasıl uygulamaya çevirebildiğini, oradaki kabiliyetlerini gösteriyor. Bu anlamda bizim için çok önemli. Çünkü  işletmelerimizde üretimi yapan insanlarda o beceri yoksa, adamın fizikten kimyadan matematikten ne bildiği benim çok fazla işime yaramıyor. Onun için zaten bu işin prensibi doğası gereği bu kişileri istihdam edecek firmaların kendi ihtiyaçlarına göre belirledikleri bir standart ortaya konuluyor” dedi 


ONLINE HİZMETLER