Özdebir: Makine Sektöründe Yerli Firmaların Desteklenmesi Lazım

   2022-09-21

Ankara Sanayi Odası ve Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü işbirliğiyle, OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) destekleriyle düzenlenen Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) İş ve İnşaat Makineleri Sektörü Değerlendirme toplantısı Ostim Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Ankara Vali Yardımcısı Cihangir Güler, OSTİM Başkanı Orhan Aydın, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammed Polat, bakanlıkların üst düzey bürokratları ve İŞİM Kümelenmesi üye firmaları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin teknoloji ve cari açığı olduğunu, teknoloji açık kapatılırsa cari açığın da kapanabileceğini belirtti.
Özdebir, daha çok ve daha yüksek katma değerli ürün üretip daha fazla ihracat yaparak Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını kazanabilmesini amaçladıklarını dile getirerek, "Ekonomik bağımsızlık, tıpkı Kurtuluş Savaşı gibi, hep birlikte el birliğiyle üzerinde çalışmamız, düşünmemiz ve çaba sarf etmemiz fedakarlıklar yapmamız gereken bir savaş. Bütün amacımız daha çok üretip daha yüksek katma değerli ürünler üretip daha fazla ihracat yaparak Türkiye'nin her yıl cari açık verip başkalarının tasarruflarına muhtaç olmayacak, şekilde ekonomik bağımsızlığını kazanabilmesidir." dedi.
Özdebir, referans eksikliğinden dolayı, belediyelerin ve diğer kamu kuruluşlarının yabancı markalı ürünleri satın almayı tercih edebildiklerine dikkati çekerek, "Halbuki onların Türkiye'de tercih etmedikleri bir çok ürün, dünyada birçok ülkedeki pazar liderlikleri olmalarına rağmen, maalesef Türkiye'de yeteri kadar tanınamıyor. Bazılarının dünya pazarında kendi adlarında almış olduğu pay Türkiye'nin dünya pazarından almış olduğu payın üstünde. Bu anlamda yerli firmalarımızı ve ürünlerimizi mutlaka desteklememiz lazım " diye konuştu.
Türkiye’nin özellikle son yirmi yıl içerisinde belli bir eşiği aştığını ifade eden Özdebir sözlerine şöyle devam etti: “Bundan sonraki işimiz daha kolay. Firmalarımız artık öz güvenlerini kazanmaya başladı. Artık ‘en iyisini yabancılar yapar’ kompleksinden kurtulmaya başladık. Gerek savunma sanayi, gerek İHA'larımız ve en başta Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlam durması bize bu özgüveni kazandırdı. Ben ümit ediyorum ki önümüzdeki üç beş yıl içerisinde bu manzara çok daha değişecek. Bizim bunu iyi anlatabilmemiz lazım. Bu ekonomik bağımsızlık savaşında tek vücut olmamız gerekir” diye konuştu. 
Özdebir ayrıca konuşmasının sonunda Türkiye’nin cari açık gibi büyük bir sorunu varken Devlet Malzeme Ofisi’nin ithal ürün satmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Hasan Büyükdede ise küresel pazarlardaki rekabetin üretimde daha verimli olmayı zorunlu kıldığını belirterek, kamu ve özel sektör ile üniversitelerin teknoloji geliştirmede iş birliği yapmaları gerektiğini söyledi. Ankara'nın sanayi kümelenmesinde öncü olduğuna dikkati çeken Büyükdede, Türkiye'nin, sanayi alanında, gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatmak için gayret ettiğini ifade etti.

Ankara Vali Yardımcısı Cihangir Güler de Ankara sanayinin teknoloji hamlesini hızla yükselterek, ihracatını da her geçen gün artırdığına ve Başkentin vizyonunu değiştirğine dikkat çekti. Ankara Ticaret Odası (ATO) ve ASO’nun, Başkentin sanayisinin büyümesindeki role işaret eden Güler, “Ankara, Türkiye’de yüksek teknoloji üreten firmaların yüzde 25’ine sahip, her istihdam edilen üç kişiden biri de yine Ankara’da istihdam ediliyor.” dedi.

Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammed Polat da toplantıda taraflardan alınacak önerilerle sektöre küresel düzeyde ivme kazandırılmasının amaçlandığını kaydetti.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da özel sektör, kamu ve üniversitelerin bir araya gelmesinin teknoloji geliştirmedeki rolüne değinerek sözlerine şöyle devam etti: 
“Üniversite, sanayi ve kamu iş birliğini somut olarak görebileceğimiz bir ortam oluşmuş vaziyette. Bu üç grubun bir araya gelip ülkenin sorunlarına çözüm üretmesi hep söylenen bir konu ama bunu hayat geçirmek farklı bir şey. 
Biz gerek üniversite gerek organize sanayi bölgesi olarak gerek kamu kurumları olarak kümelenme felsefesiyle oluşturmaya çalıştığımız aslında tamda bu kamu, üniversite ve özel sektörün iş birliğinden bahsediyoruz. Üçümüz bir araya gelmediğimiz sürece firmaların gidebileceği yer sınırlı. Kamu politikaları bizimle beraber konuşmazsa onlarında yaptığı politikalar sahaya inmez. Üniversitelerde sanayinin sorunlarına çözüm odaklı çalışmalar yapmazsa onların emekleri de boşa gider. 
Bu hepimizin masada çözüm bulabileceği, sektörlerimizin ve ülkemizin kalkınması için gerekli bir model, bütün gelişmiş ülkelerin de uyguladığı bir model. 
Kamu, özel sektör ve üniversite kafa kafaya verecek ve ülkenin ihtiyaçlarını çözmek için iş birliği yapacaklar. Bunu Türkiye’de yapmak için çalışıyoruz. Buna duyarlı çok sayıda kamu kurumumuz var onlara teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğinde buna cevap verecek çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. 
Kamu kurumlarıyla iş birliği yapmamız gerekiyor. Bunun çok güzel örnekleri var. Bunun mücadelesini de toplu bir şekilde veriyoruz. Firmalar tek başına bu mücadeleyi veremiyor. Dolayısıyla bu kümelenme çok önemli. İş birliği güç birliği ve ortaklaşa rekabetin sağlanması için bu yapılanın çok önemli olduğunu düşünüyorum” 

Açılış konuşmalarından sonra “İş Makineleri Sektörü Yerli Malı Kullanımı" ve "Sektörün Gelecek Vizyonu ve Finans Çözümü" konulu iki panel düzenlendi. 

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek moderatörlüğünde gerçekleştirilen birinci panelde Sanayi Bakanlığı Sanayi Analizleri ve İşbirlikleri Daire Başkanı İbrahim Kütük, Karayolları Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Bakım Daire Başkanı Mahmut Ziya Sarı, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Ekin, Kamu İhale Kurumu Grup Başkanı Bülent Büber ve Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Sekreteri Hasan Yalçın “İş Makineleri Sektörü Yerli Malı Kullanımı” hakkında bilgilendirme yaptılar.


OSTİM Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demiral Akbar moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci panelde ise İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir, Vakıfleasing Genel Müdürü Mustafa Erdin, Türkiye İhracat Kredi Bankası Ankara Şube Müdürü Sadiye Yıldız, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gülizar Yavaş ve OSTİM İŞİM Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Beltan Saraçoğlu ve Pi Makine Genel Müdürü Hacı Sarı “Sektörün Gelecek Vizyonu ve Finans Çözümü” hakkında bilgilendirme yaptılar.


ONLINE HİZMETLER