Özdebir: İhracat Gelirimizi Artırmak için Yüksek Teknolojili Ürünlere Yönelmeliyiz

   2022-06-13

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen “OSTİM Expo 2022 Sanal Fuarı”nın açılışına video konferans yöntemiyle katılarak bir konuşma yaptı.

Türkiye’nin üretim ve ihracat potansiyelinin artırılmasının önemine vurgu yapan Özdebir’in konuşması şöyle: 

“OSTİM EXPO'22 Sanal Fuarının Ankara’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ankara’nın böyle bir fuara ev sahipliği yapmasından da büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Dünya, önce pandemi sonrasında küresel gerginlikler ve nihayetinde Rusya-Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan küresel kolektif çaresizlik algısıyla, küreselleşme eğilimlerin sorgulandığı bir dönemi yaşıyor. 
Yaşanan sürecin belki de en ayırt edici özelliği, artık küreselleşmenin tersine bir sürecin işlemiş olmasıdır. Maalesef bu süreçte dünyadaki tüm ülkeler, reel sektörde ve finansal sektörde yol açığı sarsıntıları tecrübe etti. İş hayatımızda da uzun vadeli değişimlere yönelik güçlü ve zorlayıcı etkilere yol açtı. 
Küreselleşmenin getirilerinin azaldığı ve büyüme dinamiklerinin yavaşladığı bir dönemi yaşıyoruz. Diğer taraftan global enflasyonda bozulma ve tedarik zincirinde aksaklıkların devam etmesi küresel ekonomilerde ticaret üzerinde olumsuz etkilerini de görüyoruz. Özellikle enflasyondan arındırılmış dış ticaret rakamları ivme kaybına işaret ediyor. 
Değerli katılımcılar, 
Son dönemde sanayi sektörünün öncülüğünde ihracat rakamlarında önemli başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Mayıs ayında 242,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla, 2022 yılı sonu için hedeflediğimiz 250 milyar dolar ihracat hedefine adım adım yaklaşıyoruz. 
Bu rakamlar yeterli olmayıp ülkemizin potansiyelini düşündüğümüzde kat edecek çok yolumuz var. İhracat potansiyelimizi daha da artırmak ve rekabetçi bir ihracat yapısına kavuşmak için; faktör verimliliği, üretim faktörlerinin kalitesi, doğru ve uygun sanayi politikası, yerli ara ve sermaye malı kullanımı ve üretimi, öngörülebilirlik ve ölçek faktörü gibi unsurların da önemli olduğunu bilmeliyiz.
İhracat payımızı ve gelirimizi artırmak için yüksek teknolojili ürünlere yönelmemiz gerektiğini her defasında ifade ediyorum. İhracatın belirli bir noktaya gelmesi ekonomide gerek şart iken, yeter şartın henüz gerçekleşmediğini görüyoruz. 
İhracatımızın katma değeri yüksek ve kg fiyatı üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor. Daha fazla ihracat yapıp daha az para kazanmak, daha az rekabetçi avantaja sahip olmak sürdürülebilir değildir. 
Maalesef son dönemde yüksek teknoloji ihracatımız toplam ihracatımızın %3’ünün altında seyrediyor. Teknoloji ticaret açığı, ülkemizdeki üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri olduğunu düşüyorum. 
Yüksek teknoloji ve orta ileri teknolojide son 5 yılda 220 milyar dolar seviyesinin üzerinde açığımız var.  Sadece Ocak-Ekim döneminde yüksek teknolojili ürünlerde 5 milyar dolarlık ihracata karşılık, 21,1 milyar dolarlık ithalat yapılmış ve 16 milyar dolar açık verilmiştir. Orta yüksek teknolojili ürünlerde ise 57,8 milyar dolar ihracata karşılık, 76,7 milyar dolar ithalatla 19 milyar dolara yakın açık oluşmuştur.  
Bu açığı kapatamadığımız sürece, dış ticarette rekabetçi bir yapıya kavuşamayız ve daha çok satıp daha az kazanmaya devam ederiz. 
Daha açık bir anlatımla; daha fazla üretip daha yüksek hacimde ihracat gerçekleştirip, dış ticaret hadleri bozulduğu için ihraç ürün fiyatlarının azaldığı bir durumla, yani “yoksullaştıran büyüme” olgusu ile karşı karşıya kalmaya devam ederiz. 
Ülkemizde son on yılın ortalama büyüme hızı pozitif olduğu halde, ihracat hacmi yükselirken ihracat birim fiyatlarının belirgin ölçüde düşmesi de bunu göstermektedir. 
Bu sorunun çözümü, yüksek teknolojili ürün ihracatına yönelmek, katma değerli ürün üretip ihraç etmek ve yurtdışından ithal ettiğimiz ara mal ve yatırım mallarını yurtiçinde üretmekten geçmektedir.
Sözlerime burada son verirken, İhracat ve üretim potansiyelinin artmasından bu tür organizasyonların çok önemli katkılar sağladığını biliyoruz. 
OSTİM EXPO'22 Sanal Fuarının ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, fuarın başarılı geçmesi dileklerimle hepinizi saygıyla selamlıyorum”

Online gerçekleştirilen fuarın açılışında Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İlker Özdem, ATO Başkanı Gürsel Baran, OSTİM Başkanı Orhan Aydın, OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, ORSİAD Levent Çamur Başkanı, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Başkanı Fatin Dağçınar, İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi Başkanı Ayşe Saraçoğlu ve OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı da katılarak konuşma yaptılar. 


ONLINE HİZMETLER