Özdebir’den Ara Malı Enflasyonu Uyarısı

   2021-03-03

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, bugün açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına dikkat çekerek, ara malı enflasyonunun üretimde aksamalara yol açtığı uyarısında bulundu.

Özdebir’in enflasyon rakamlarını değerlendirdiği açıklaması şöyle:

“Ekonomimizde maalesef enflasyon eğilimlerinde bozulma devam ediyor. Şubat ayında TÜFE yıllık %15,61 olarak gerçekleşirken, Yİ-ÜFE %27 seviyelerini geçti. Mevsimsel etkilerin ortadan kalkması ile gıda fiyatlarındaki baskı, enflasyonu yukarı yönlü zorlarken, gelecek aylarda artma eğilimini de güçlendiriyor. Yüksek enflasyon ortamında ise maalesef iş yapabilme imkânı zorlaşmaktadır. Özellikle iç talebi canlandırmaya yönelik politika tercihleri karşısında arz tarafında yeterli artış gerçekleşmez ise enflasyonist baskı artmaya devam edecektir.

Yıllık bazda 2020 yılının Mayıs ayında %5,53’e kadar gerileyen Yİ-ÜFE’nin artma trendine girerek, Şubat ayında %27 seviyelerine kadar yükselmesi, üreticinin maliyetlerinin her geçen gün arttığını gösterirken, bu maliyetlerin büyük bir kısmını tüketiciye yansıtmayıp kendisinde kaldığını ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse; enflasyon, sanayicinin kullanmış olduğu ara malların hem TL hem de döviz cinsinden fiyatlarını her geçen gün arttırmaktadır. Nasıl ki halkın enflasyondan en az etkilenmesi için gıda fiyatları önemseniyor ve kontrol edilmeye çalışılıyorsa, sanayicinin enflasyonuna da en az o kadar önem vermeliyiz. Çünkü bu da sanayicinin maliyetlerini etkiliyor ve rekabet gücünü azaltıyor.

Diğer taraftan üretici iç piyasada ara mal bulmakta zorlandığından üretim süreçlerinde aksamalar oluyor. Çünkü bazı tüccarlar ellerindeki ara malı iç piyasaya vermek yerine, Suriye Irak gibi ülkelere satarak hem ülke içinde fiyatların yükselmesine hem de yurt içindeki üreticilerin tedarik zincirinin bozulmasına neden olmaktadır. Sürekli olarak katma değerli ürünlerin artırılması gerektiğini söylüyoruz ancak, bazı firmalar ara mal niteliğindeki ürünleri iç pazar yerine ihraç ederek ekonominin katma değer yaratmasına sekte vuruyorlar”