Özdebir: Büyümeye Sanayimiz Damga Vurdu

   2021-09-01

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, yüzde 21,7’lik ikinci çeyrek büyüme rakamının beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Büyümeye sanayimiz damga vurdu” dedi.

Özdebir’in 2. Çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili açıklaması şöyle:

“Büyümenin önemli öncü göstergeleri olan, sanayi üretimi, perakende satış endeksi, kapasite kullanım oranındaki artış, ülke ekonomisinde ikinci çeyrekte de yüksek bir büyümenin olacağına işaret ediyordu. Delta varyantının devam eden olumsuz etkilerine rağmen, ikinci çeyrekte yüksek bir büyüme rakamını görmemiz oldukça önemli.

2020 yılında ortalama 1,6 büyüme sağlayan sanayi üretimi, yılın ikinci çeyreğinde ortalama %40,5 ve imalat sanayisinde %43’le son yıllardaki en yüksek  büyümeyi kaydetmiştir. Sanayi sektörü, yaşanan bütün zorluklara ve pandeminin sarsıcı ekonomik etkilerine karşın ekonomimizin yüz akı olmuş ve büyümeye önemli katkı sağlamaya devam etmektedir. Diğer taraftan çeyrekten çeyreğe imalat sanayisinde %0,8’lik daralma önümüzdeki dönemde büyümeyi yavaşlatan bir sinyal olarak dikkat edilmesi gereken bir nokta olarak karşımızda durmaktadır.

Gayrisafi sabit sermaye oluşumundaki büyüme, 2010-2013 döneminde ortalama %15.7 iken, 2014-2017 döneminde %6.2’e gerilemiş, 2018-2020 döneminde ise ortalama %2 negatif değişim kaydetmişti. Gayrisafi sabit sermaye oluşumundaki düşüş ve özellikle 2018 yılının ikinci yarısından sonra ardışık dönemler boyunca negatif gerçekleşen yatırımlar, büyüme hızındaki yavaşlamanın temel nedenlerinden biri idi.

Gayri safi sabit sermaye yatırımlarında 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra ciddi ivmelenme söz konusu olmuştur. Özelikle makine ve teçhizat yatırımlarında çeyreklik bazda %35,2’yi bulan yüksek bir artış var. İmalat sanayisinin talep artışını karşılamak için yeni makine ve teçhizat yatırım talebindeki artış oldukça önemli.  Son üç çeyrekte ardı ardına %30’un üzerinde gerçekleşen makine teçhizat yatımlarındaki reel bir büyüme, büyümenin kalitesini ortaya koyması açısından önemli bir kanıt olarak karşımızı çıkıyor.

2020 ikinci çeyreğinden itibaren sanayi sektörünün büyümeye katkısını net bir şekilde görebiliyoruz. Ekonomide son dönemde sanayi ve ihracat odaklı bir büyüme performansı ortaya koyuyoruz. Bu sürecin devamı için uygun desteklerin sektörlere aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de yüksek oranda dışa bağımlı olduğumuz ara ve sermaye malı üretimine ilişkin destek sistemin büyümenin sürdürülebilirliği açısından mutlaka etkinleştirilmesi gerekiyor.

Sanayi sektörünün büyüme net katkısı dikkate alındığında, firmaların devam eden finansman ihtiyacı ve işletme sermayesinin zor döndüğü bir dönemde,  destek noktasında diğer sektörlerden pozitif bir ayrımcılığın mutlaka yapılması gerektiğini tekrar söylemek istiyorum”