Özdebir: Büyümenin Topluma Yansıması Daha Önemli

   2021-11-30

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, 2021 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının beklentilere yakın gerçekleştiğini belirterek, “Yılı çift haneli bir büyüme ile bitireceğiz ama büyümenin topluma yansıması daha önemli” dedi.
Özdebir’in açıklaması şöyle:


“2021 üçüncü çeyrek büyüme rakamı beklentilere paralel olarak %7,4 olarak gerçekleşti. Büyümenin önemli öncü göstergeleri olan, sanayi üretimi, perakende satış endeksi, kapasite kullanım oranındaki artış, ülke ekonomisinde üçüncü çeyrekte daha    yüksek bir büyümenin olacağına işaret ediyordu. 
Büyümenin unsurlarına baktığımızda dış talep ve kamu harcamasına dayalı bir büyüme performansı ön plana çıkıyor. İhracatın büyümeye net katkısı artarken, ithalatın azalması dış talebe dayalı bir büyüme performansı ortaya koyuyor. Net dış talep katkısının cari açığa olumlu katkısını önümüzdeki dönemde daha net göreceğiz. 
2020 yılında ortalama 1,6 büyüme sağlayan sanayi üretimi, yılın üçüncü çeyreğinde ortalama %10 artışla büyümenin önemli bir lokomotifi olmaya devam ediyor. Yüksek maliyet ve likiditeye ulaşma imkanının zorlaştığı bir döneme rağmen sanayi sektörü ekonomimizin yüz akı olmuş ve büyümeye önemli katkı sağlamaya devam etmektedir. Diğer taraftan sabit sermaye yatırımlarındaki %2,4’lük düşüş gelecek dönemde büyümede yavaşlamaya işaret ediyor. 


Son beş çeyrektir büyümemize rağmen bence önemli noktalardan biri büyümenin topluma yeteri kadar yansımamasıdır. Büyümenin kalitesi olarak tanımladığımız şey toplum refahına yansımasının sınırlı kalmasıdır. Çalışanların işgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde %30,1 iken büyümeye rağmen bu oran 2021 yılında %29,8 seviyesine gerilemiştir. Bunun gelir adaleti açısından dikkat edilmesi gereken oldukça önemli bir husus olduğunu düşünüyorum. 


Sağlıklı büyüme; üretim odaklı, yüksek katma değer yaratan ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli ile gerçekleşir. Sürdürülebilir bir enflasyon ve faiz düzeyinde Türkiye ekonomisine olan güvenin tesis edilmesi; potansiyele yakın büyümeye ulaşmada katkı sağlayacaktır” 
 

ONLINE HİZMETLER