Özdebir: Büyümenin İtici Gücü Sanayi Sektörü Oldu

   2021-03-01

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, dördüncü çeyrekte %5,9, 2020 yılında ise %1,8 büyüme rakamı ile pandemi sürecinde yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen ülke olarak pozitif bir büyüme performansı ortaya koymamızın oldukça önemli olduğunu vurguladı. Özdebir, “Çin’den sonra dünyanın en yüksek büyüme rakamına ulaşılması, pandemi sürecinin en az etkiyle atlatıldığını göstermektedir. Bu da önümüzdeki döneme ilişkin pozitif beklentilerimizi güçlendirmektedir” dedi.

Sanayi sektörünün dördüncü çeyrekte %10,3, yıl genelinde ise %2,0 artışla büyümeye önemli katkı sağladığına dikkat çeken Özdebir, “Bu rakamlar sanayi sektörünün büyümenin kalitesini arttırdığını göstermektedir. Öte yandan pandemi süreci ile zayıflayan hizmet sektörü, normalleşmenin başlanması ile kademeli olarak büyümeye katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Özdebir, mevcut durumda sürdürülebilir bir sağlıklı bir büyümeye ulaşabilmek için öncelikli olarak enflasyon ve cari açıkla mücadele etmek gerektiğini de ifade ederek, “Önümüzdeki dönemde yavaş büyüme performansına razı olup, gelecek dönemlerde kademeli bir büyüme rakamına ulaşmak daha sağlıklı sonuçlar verecektir” dedi.

Büyümenin kaynaklarının reel sektörden ziyade dış borçlanma, finans ve hizmetler sektörüne dayandığını da vurgulayan Özdebir, “Ekonomimizin büyümesinin, doğası gereği volatil olan ve kriz nedeniyle daralmış bulunan küresel finansal sermaye akımlarına dayandırılması yerine, istikrarlı istihdam artışı ve ekonominin genelinde verimlilik artışı sağlayan üretim ekonomisine dönüşme zorunluluğu apaçık ortadadır. Türkiye ekonomisi ancak üretim odaklı, yüksek katma değer yaratan ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli ile sağlıklı bir büyümeye kavuşacaktır” diye konuştu.

Özdebir, hazırlıkları son aşamaya gelen yapısal reform çalışmalarının bir an önce sonuçlanmasının, gelecek yıllarda sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme için itici bir güç olabileceğini de sözlerine ekledi.