Özdebir: Büyüme Güzel, Önemli Olan Sürdürebilir Olması

   2021-05-31

İlk çeyrekte gerçekleşen yüzde 7’lik büyüme rakamını değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, “2021 yılına yüzde 7’lik büyüme ile başlamamız güzel ama önemli olan sürdürülebilir olması” dedi. Baz etkisi ile ikinci çeyrekte de önemli bir büyüme beklediğini ifade eden Özdebir, “Büyümenin itici gücü yine sanayi olmuştur. Üretim gücümüzü kaybetmememiz için bundan sonraki süreçte atılacak adımlar önemli. Sanayici borcu borçla çevirmeye çalışıyor. Borcu azaltacak adımlar atılmalı” diye konuştu.

Özdebir’in açıklaması şöyle:

“2021 yılının ilk çeyreğinde %7 büyüme ile ekonomide büyüme beklentileri gerçekleşmiş oldu. Büyümenin önemli öncü göstergeleri olan, sanayi üretimi, perakende satış endeksi, kapasite kullanım oranındaki artış ilk çeyrekte yüksek bir büyümenin olacağına işaret ediyordu. Pandemin devam eden olumsuz etkilerine rağmen   yüksek bir büyüme  görmemiz oldukça önemli. İkinci çeyreklerde de baz etkisi ile çift haneli bir büyüme rakamını görmemiz muhtemeldir.

İlk çeyrekte hem sermaye  hem de ara malı üretimi ciddi bir artış gösterdi. Diğer sektörlerdeki düşük büyüme katkısını sanayi sektörü telafi etmiştir. 2020 yılında ortalama 1,6 büyüme sağlayan sanayi üretimi, yılın ilk çeyreğinde %11,7 ve imalat sanayisinde gerçekleşen %12,2 artış, geride bıraktığımız son üç yıl içinde en yüksek yıllık büyümeyi yakalamıştır. Sanayi sektörü, yaşanan tüm zorluklara ve pandeminin sarsıcı ekonomik etkilerine karşın ekonomimizin yüz akı olmuş ve büyüme önemli katkı sağlamaya devam etmiştir.

Gayri safi sabit sermaye yatırımlarında 2020 ikinci çeyreği sonrasında ciddi ivmelenme söz konusu. İnşaat tarafında çeyreklik bazda %4,7’lik bir daralma gerçekleşirken, özelikle makine ve teçhizat yatırımlarında  %30,5’le  yüksek bir artış kaydedilmiştir . Bu rakamlar büyümenin kalitesini ortaya koyması açısından önemli bir argüman olarak karşımızı çıkmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda inşaat sektörünün üretim yatırımlarının üzerinde olması ve toplam gayri safi sabit sermayedeki ağırlığı  büyümenin ana kaynaklarından biri iken şimdi ciddi bir değişim   söz konusu. Ülkemizde üretilen toplam katma değerde, inşaatın payı düşük, imalatın payı diğer sektörlere göre yüksektir. Nitekim inşaat sektörünün toplam katma değere katkısı yaklaşık %8’dir. İmalat sektörlerinin katma değer payı artış eğilimindedir ve toplam katma değerin %20'si civarındadır. Bu da büyüme dinamizmi açısından sanayinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Büyüme dinamiklerinde ortaya çıkan değişim  önemli olmasına rağmen bunun sürdürülebilirliği daha büyük önem arz etmektedir. Yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir sanayi üretimi beklentisi var, lakin bu artış baz etkisinden kaynaklanan bir artış olacaktır.  

Lakin son dönemde emtia, ara mal ve yarı mamul ürünlerde döviz bazındaki artışlar sanayicinin üretim gücünü önemli ölçüde azaltmaktadır. Küresel emtia fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %72 artış gösterdi.  Kredi kullanarak üretim gücünü korumaya çalışan firmalar son dönemlerde işletme bilançolarında ciddi bozulma ile karşı karşıya kaldı. Diğer taraftan daha önce kullanılan kredilerin de vadesinin gelmesi sanayicinin likidite sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Maliyet kaynaklı gelişmeler üreticinin üretim yapma yeteneğini ciddi anlamda azaltmaya devam ederken, üçüncü çeyrekten itibaren büyüme dinamiklerini olumsuz yönde etkileyebilecektir.

Bugüne kadar uygulamaya konulan destekler daha çok borcu arttıran destekler şeklinde gerçekleşti. Bu minvalde, sanayiciler olarak isteğimiz borcu arttıran değil borcu azaltıcı desteklerin devreye girmesidir. Firmalarımız bugüne kadar kredi ile ayakta kalmaya çalıştı. Bundan sonraki süreçte, düşük faizli kredi ve vergisel desteklerin devreye girmesi biz sanayicilerin üretime devam edebilmesi ve büyümenin sürülebilmesi açısından hayati önemdedir.

Potansiyel GSYH büyümesini hızlandırmak için daha fazla ve daha kaliteli yatırımlar, bir başka deyişle sanayi üretimi ve sanayi üretimiyle bütünleşik yatırımlarının desteklenmesi gerekmektedir”