Özdebir: 21. Yüzyılda Ülkeler Değil Şehirler Yarışıyor

   2019-07-31

İş Makinaları Derneği’nin (İMDER) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen, Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu,  Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk ve sektörden çok sayıda firma temsilcisi katıldı.

Özdebir toplantıda yaptığı konuşmada, makine sektörünün sadece Ankara değil Türkiye açısından da çok önemli olduğunu vurguladı. Özdebir şunları söyledi:

“Dünyanın ilk 10 ekonomisine girmeyi hedefleyen Türkiye’nin bu hedefe varmasında makina sektörüne ayrı bir başlık açılması gerekmektedir. Yapılan çalışmalar makina sektörünün verimliliğinin, imalat sanayi ortalamasının bir hayli üzerinde olduğunu söylemektedir. Sektörde verimlilik artışının özellikle 2009 yılından sonra ivmelenerek yükseldiği ve imalat sanayi içinde verimliliği en yüksek birkaç sektörden biri olduğu dikkat çekmektedir.

Orta ve yüksek teknoloji düzeyi içeren, verimliliği yüksek ve gelişmiş ekonomilerin söz sahibi olduğu makina sektörü Türkiye açısından olmazsa olmaz sektörlerin başında gelmektedir.

İmalatının %13’lük kısmı makina sektöründen gelen Ankara, il bazında değerlendirildiğinde öne çıkan kentlerimizden bir tanesidir.  Ankara’da iş makinası sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı, Türkiye genelindeki firma sayısının %41.7 gibi önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Makina ve ekipman ihracatında ikinci sırada yer alan Ankara imalat sanayisinin teknolojik düzeyinde, iş makineleri sektörü kritik öneme haiz görünmektedir. Yalnızca yarattığı katma değerle değil aynı zamanda ileri ve geri bağlantıları ile iş makinaları sektörü Ankara açısından vazgeçilmez durumdadır. 

 Türkiye gibi oldukça sınırlı kaynaklar ile rekabetçi üretim yapmak durumunda olan bir ülkenin, kaynaklarını, verimliliği ve yenilikçiliği hızlı bir şekilde artıracak alanlara sarf etmesi gerekmektedir. İş makinalerı sektörü kaynak verimliliği ve teknolojik düzeyi ile hem Ankaramız hem de Türkiye açısından öne çıkmaktadır. Bu yönüyle kaynakların iş makinaları sektörünün gelişmesi için kullanılması yerinde olacaktır. “

Konuşmasında Ankara’da bir fuar alanının eksikliğine de dikkat çeken Özdebir, Akyurt’da ASO’nun da girişimleriyle yapımı devam eden yeni fuar alanı çalışmaları hakkında da bilgi verdi.   

Sanayimizin gelişmesi için kamu alımlarının önemini de vurgulayan Özdebir,  “Kamu alımları, sadece kamunun ihtiyacını en uygun fiyatla, en uygun şartlarda tedarik etmek için yapılan harcamalar değildir.  Kamu alımları, bu yollar ile aktarılan kaynakla sektörlerin ve ülkenin gelişmesini tayin eden önemli bir enstrümandır. Bu anlamda kamu alımlarında yerli makina ve teçhizatın tercih edilmesi bu sektörlerin dünyada daha rekabetçi hale gelebilmesi  açısından son derece önemlidir. Ayrıca, hem finansal hem motivasyon açısından mutlaka dikkate alınmalıdır.” Dedi.

“21.yüzyıl aslında Ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı bir yüzyıl” diyen Özdebir,   “Almanya’da da sanayicilere odaklanan merkezler oluşturulmaya çalışılıyor. Şehirler belli alanlarda ihtisaslaşmaya çalışıyorlar. Bu aynı zamanda ülkenin gelişmesi, sektörlerin gelişmesi açısından son derece önemli bir hareket. Bu anlamda da sayın başkanım, belediyemize de önemli işler düşüyor.  Bu şehirde yaşayan insanların, sanayicilerin, ticaret yapanların ödemiş oldukları vergilerden  belediyelerimiz pay almaktadırlar. Nasıl bir yurtdışından bir satın alma yaptığımız zaman cebimizdeki paraya başka ülkedeki ceplere veriyor olsa bile belediyelerde aynı şekilde şehrin parasını başka şehirlere transfer etmeden öncelikli olarak kendi şehrinin gelişmesi, sanayisinin gelişmesi içinde bu pozitif ayrımcılığı yapmaları gerekir” diye konuştu.