Özbekistan Gümrük Vergileri Hk.

    13 Kasım 2019

İşareti : 04/5000-3231
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı’nın PP-4470 sayılı Kararına göre, 1 Ocak 2020’den itibaren üçüncü ülkelere yönelik uygulanacak gümrük vergisi oranlarının belirlenmiş olduğu, Müşavirlikçe hazırlanan ve 2020 yılından itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarını yansıtan tablonun ekte sunulduğu ayrıca PP-4470 sayılı bahse konu karara http://lex.uz/docs/4534082 internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, gümrük vergileri artan ürünlerin genel olarak, tarım ürünleri, işlenmiş gıda ürünleri, gübreler, kozmetik ürünleri, kişisel bakım ürünleri, petrokimya ürünleri, plastik mamuller, dış lastikler, deri ve köseleler, ahşap ürünler, tekstil ve konfeksiyon ürünleri, kıymetli metaller, demir-çelik ürünleri, makinalar ve optik ürünlerden oluştuğu belirtilmektedir. Yapılan değişikliklere göre, tüm ürünlerin yaklaşık %38’inde gümrük vergisi artışına gidildiği, birçok ürün grubunda ad-valorem vergiler ile beraber uygulanan spesifik vergilerinde artırıldığının anlaşıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası